100% Uvildig Finansiel Rådgivning

Pensionsopsparing: Derfor er det væsentligt at spare op

Selvom din pensionstilværelse måske kan virke som uoverskueligt langt ude i fremtiden, er det ikke desto mindre væsentligt at tage stilling til, hvilken levestandard man vil have, når man engang forlader arbejdsmarkedet. En god pensionsopsparing kan nemlig sikre opretholdelsen af en fornuftig og ønskværdig levestandard, samt – alt efter størrelsen af opsparingen – mulighed for forsødelse af tilværelsen i den tredje alder.  

Det siger statistikken

Ifølge Danmarks Statistik er gennemsnitslevealderen for nyfødte drenge 78,8 år, mens den for nyfødte piger er 82,8 år. Jævnfør statistikken betyder dette, at kvinder i gennemsnit lever 4 år længere end mænd.

Med udgangspunkt i en pensionsalder på 68 år (som er den nuværende folkepensionsalder for alle født efter 1. januar 1963) har kvinder i gennemsnit 14,8 år på pension, mens mænd har 10,8 år. En pensionsordning skal kunne rumme alle leveomkostninger igennem hele perioden, og ovenstående statistikker stiller derfor store krav til vores pensionsopsparing, hvis vi vil sikre os, at den er gearet til at kunne forsørge os længe nok. Jævnfør statistikken er der større krav til kvindernes pensionsordninger, end der er til mændenes, da disse i gennemsnit har 4 år yderligere at skulle forsørge.

Hvad sker der, hvis jeg ikke har en opsparing?

Som det forholder sig nu, er alle, der opfylder kravene for at få folkepension, sikret et grundbeløb til denne, uanset om man har sparet op til pension eller ej. Alle vil dermed modtage 73.920 kr./år, altså 6.160 kr./måned i grundbeløb.

Har man ikke sparet op, kan man oven i grundbeløbet opnå et pensionstillæg (for enlige) på 78.612 kr. årligt, altså 6.551 kr./måned, hvilket giver en samlet pensionsindkomst fra det offentlige før skat på 152.532 kr. om året.  

Derudover kan man yderligere opnå en ældrecheck, såfremt man har under 84.300 kr. i opsparing. Ældrechecken udgør 1.408 kr./måned.

Samlet set betyder dette, at du (uden opsparing eller lignende) kan opnå en indkomst før skat for henholdsvis enlige eller gifte/samlevende pr. måned på:

(Kilde: Borger.dk)

Vær dog opmærksom på, at satserne årligt reguleres.

Dette betyder derfor, at du som enlig folkepensionist og uden opsparing kan opnå en månedlig indtægt før skat på 14.119 kr., som efter skat skal kunne rumme alle dine leveomkostninger pr. måned – faste som variable. Med denne udbetaling alene vil der dermed for de flestes vedkommende ikke være plads til hverken forsødelse eller fornøjelser som pensionist.

Hvornår, du kan få folkepension, er i dag et spørgsmål om, hvornår du er født. I tabellen nedenfor kan du se hvilken alder, der gælder for dig.  


(Kilde: Borger.dk)

Folkepensionsalderen er løbende blevet reguleret, og er fortsat ofte til overvejelse og drøftelse fra politisk hold ud fra det faktum, at gennemsnitsalderen stiger og vi er arbejdsdygtige længere tid. Det er bestemt ikke sikkert, at det offentlige pensionssystem, som vi kender det i dag, vil se ud på samme måde, når vores egen pensionstilværelse nærmer sig.

Derfor er det væsentligt, at vi aktivt selv tager stilling til, hvilken levestandard vi vil have, når vi skal på pension. Det er vigtigt så tidligt som muligt at tage ansvar for sin egen pensionstilværelse, og sætte til side hertil, hvis man ikke udelukkende vil leve af sin folkepension – hvis denne i det hele taget stadig findes i samme afskygning, når det engang er tid til at forlade arbejdsmarkedet.

Hvor meget skal jeg spare op?

Størrelsen af din pensionsopsparing skal afhænge af, hvor meget du mener, du skal have for at opretholde en (for dig) fornuftig og værdig levestandard, når du går på pension. Der er således ikke noget “rigtigt” eller “forkert” svar, det er blot op til dig.

 

Få uvildig hjælp og sparring omkring dine pensionsforhold. Her kan du sikre dig, at du har den optimale sammensætning af pensionsordninger og forsikringer alt efter dine behov, og at du får det optimale ud fra din skat og dine fradrag hertil. Kontakt os i dag på tlf. 71 99 24 53.

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *