100% Uvildig Finansiel Rådgivning

Ønsker du at give dine nærmeste pengegaver?

Ønsker du at glæde dine børn eller andet nærtstående familiemedlem med et pengebeløb i gave? Så er der en række forhold, som er vigtige at kende til inden da. Man kan nemlig ikke blot give hvad som helst, uden beløbet skal indkomstbeskattes eller der pålægges en gaveafgift til det offentlige.

Der findes i dag tre forskellige former for gaver: Skatte- og afgiftsfrie gaver, gaver hvortil der pålægges gaveafgift og tilsidst de gaver, som beskattes i den personlige indkomst.

 

Hvis du ønsker at give pengegaver i julegave, til arveforskud, konfirmation, bryllup eller ved anden lejlighed, kan du nedenfor læse mere om, hvilke regler der gælder i forhold til din relation med gavemodtageren, og hvordan du kan give skatte- og afgiftsfrie gaver.

 

Gavebrev:

Det kan være en fordel altid at lave et gavebrev, hvis pengegaven er af større karakter. Med et skriftligt gavebrev sikrer du nemlig dokumentation for, at der rent faktisk er tale om en gave. Du kan med gavebrevet også bestemme, hvorvidt gavegiver eller gavemodtager skal betale gaveafgiften, såfremt beløbet er højere end det skatte- og afgiftsfrie beløb, samt om pengegaven skal være særeje eller ej hos modtager. Er gaven ikke afgiftsfri, skal gaven anmeldes til SKAT via en blanket.

 

Sådan giver du skatte- og afgiftsfrie gaver lovligt:

Ved at oprette en låneaftale og et gavebrev kan du helt lovligt give større pengegaver, uden at der skal betales skatter eller afgifter. Det fungerer på den måde, at låneaftalen dokumenterer lånet, som skal være et rente- og afdragsfrit anfordringslån. Kort sagt betyder dette, at der ikke skal betales renter eller afdrag, og lånet skal først tilbagebetales, når låner giver besked herom. Dernæst laves et årligt gavebrev, som lyder på det årlige skatte- og afgiftsfrie beløb på 62.900 kr. (2017). Grænsen gælder for forældre/barn-relationen, hvoraf det fremgår, at pengegaven er givet som nedskrivning på det tidligere ydede lån. Dette fortsættes, indtil det givne lån er fuldkomment nedskrevet. Dermed sikres der dokumentation for hver nedskrivning af lånet og hver “pengegave”.  

 

Der findes ingen formelle krav om tinglyst, advokatbistand, at dokumenterne er underskrevet af vitterlighedsvidner eller andet, for at lånedokumentet og gavebrevet er gyldige. Disse skal dog være underskrevet af henholdsvis långiver og -tager på lånedokumentet samt gavegiver på gavebrevet. Er du alligevel i tvivl om, hvordan du skal oprette de juridiske dokumenter, kan du benytte en af de mange valide og pålidelige online-advokater, hvortil du selv hurtigt og nemt kan oprette og udfylde et standard dokument, uden det koster dig en bondegård.


Almindelige lejlighedsgaver:

Er der tale om en lejlighedsgave af mindre omfang til fx fødselsdage, bryllupper, jul mv., er disse skatte- og afgiftsfrie, såfremt værdien af gaven ikke overstiger det efter forholdene naturlige prisniveau for en sådan gave – hvorfor dine julegaver altså ikke skal beskattes.

 

Til din ægtefælle:

Du kan frit overføre pengegaver og andet til din ægtefælle, uden at dette udløser beskatning, da jeres økonomi anses som værende et lukket formuefællesskab.

 

Til din samlever:

Opfylder din kæreste kravene for at være samlevende, kan du overføre 62.900 kr. skatte- og afgiftsfrit (2017). Overfører du mere end dette, pålægges der en gaveafgift på 15 % (af det beløb, du overstiger de 62.900 kr. med).

 

Til dine børn/stedbørn/adoptivbørn eller børnebørn:

Du kan skatte- og afgiftsfrit overføre 62.900 kr. (2017) til dine børn/stedbørn og/eller børnebørn.

 

Som forældre kan I samlet give hvert barn 125.800 kr. (2017) skattefrit. Dog er det en betingelse, at pengegaven gives fra hver forældres “pengepung”, således at beløbet reelt kommer fra hver ægtefælles bodel.

 

Vil man give mere end dette skatte- og afgiftsfrie beløb (en forældre 62.900 kr./ to forældre 125.800 kr.), pålægges der en gaveafgift på 15 % af det beløb, du overstiger disse beløb.

 

Til dine svigerbørn:

Du kan skatte- og afgiftsfrit give 22.000 kr. (2017) til dit barns ægtefælle. Beløb ud over dette pålægges en gaveafgift på 15 %.

 

Til dine forældre:

Du kan overføre 62.900 kr. (2017) til dine forældre skatte- og afgiftsfrit. Overfører du mere end dette, pålægges der ligeledes en gaveafgift på 15 % af det beløb, du overfører udover ovenstående.  

 

Til dine bedsteforældre/stedforældre:

Du kan give dine bedsteforældre og/eller stedforældre 62.900 kr. (2017) skatte- og afgiftsfrit. Alt, der kommer ud over de 62.900 kr., betales der gaveafgift af på 36,25 %.

 

Alle andre inkl. dine søskende:

Alle andre, inkl. dine søskende, skal skrive et eventuelt gavebeløb på deres selvangivelse, og vil således blive beskattet af dette i den personlige indkomst. Du kan dermed ikke overføre pengegaver skatte- eller afgiftsfrit til hverken dine søskende eller nogle andre, som ikke er nævnt ovenfor.

 

Brug for hjælp til at nå dine mål og planlægge din økonomi, så du også kan give pengegaver? Kontakt os i dag på tlf. 71 99 24 53.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *