100% Uvildig Finansiel Rådgivning

Nyt regnskabsår: Dette skal du have styr på inden årsskiftet

Nytåret nærmer sig med hastige skridt, og det snart forgangne år er ved at være blevet til historie og minder. Inden dette år bliver til en del af vores historie, kan det være en god idé at få styr på nogle enkelte elementer inden årsskiftet. Når klokken slår 24 nytårsaften, starter vi nemlig et nyt kalenderår, og det gamle bliver dermed et afsluttet regnskabsår.

 

Sørg inden da for at have styr på din indkomst og skat, og undersøg, hvorvidt det er nødvendigt at trække pensionsindbetalinger fra for regnskabsåret 2018. Sidste indbetalingsfrist er sidste bankdag i december for at indbetalingen er registreret.

Hvis du betaler topskat:

Betaler du topskat (og dermed tjener mere end 498.900 kr. efter AM-bidrag, og 542.283 kr. før AM-bidrag), kan det være en fordel en indskyde yderligere på pensionen, for dermed at fjerne topskatten i regnskabsåret. De pensionsordninger, hvor du kan få fradrag i topskatten, er på en ratepension eller en livrente, hvorfor det er disse, du skal indbetale på for at fjerne topskatten.

 

Hvis du er på SU og har tjent for meget:

Er du på SU og på en videregående uddannelse, og har du tjent mere end 12.222 kr. pr. måned (svarende til 146.664 kr. om året), kan det ligeledes være en god idé at indskyde det, du har tjent for meget i året, ind på din pension, så du undgår at skulle betale din SU tilbage. Har du ikke allerede en pensionsopsparing, kan du nemt få oprettet en hos din bank.

 

Dette skal du vide om beløbsgrænserne på pensionsordningerne i 2018.

Aldersopsparing:

Har du en aldersopsparing og ønsker at indbetale i år, kan du indbetale maksimalt 5.100 kr. (efter AM-bidrag) i 2018. Du får dog ikke fradrag for indbetalingen, da du ikke skal betale skat eller afgift ved udbetaling. Har du en aldersopsparing via dit arbejde, kan du maksimalt indbetale 5.543 kr. (før AM-bidrag) i 2018. Disse satser er gældende, hvis der er mere end 5 år, til du kan gå på folkepension. Har du 5 år eller mindre, til du kan gå på folkepension, kan du indbetale op til 46.000 kr. privat og 50.000 kr. via din arbejdsgiver (2018-sats). Beløbsgrænserne gælder uanfægtet, hvor mange aldersopsparinger du måtte have.

Ratepension eller ophørende livrente:

Har du en ratepension eller en ophørende livrente, kan du indbetale og fradrage op til 54.700 kr. (efter AM-bidrag). Har du en ratepension via din arbejdsgiver, kan du indbetale op til 59.456 kr. (før AM-bidrag) i 2018 og fradrage beløbet fuldt ud – også i topskatten. Beløbsgrænserne gælder uanfægtet, hvor mange ratepensionsordninger eller ophørende livrenter du har, og det er derfor vigtigt, at du har styr på, hvor meget du har indbetalt i året, og dermed ikke kan trække indbetalingen fra.

Livsvarig livrente:

Har du en livsvarig livrente og indbetaler i ti år eller mere, får du fuldt fradrag for indbetalingerne; dette gælder både for en privattegnet livrente og den, du har via arbejdet. Laver du en engangsindbetaling på en privat livrente, får du fradrag for din samlede indbetaling på den måde, at fradraget fordeles over 10 år med 1/10 fradrag for indbetalingen hvert år.

Har du indbetalt mindre end 50.400 kr. på din livsvarige livrente (2018-sats), kan du fradrage beløb op til opfyldningsfradraget og få fradrag for hele din indbetaling. Betaler du mere end opfyldningsfradraget (50.400 kr.) skal fradragene fordeles over 10 år.  

 

Din forskudsopgørelse:  

Hvis du ikke allerede har opdateret din forskudsopgørelse for 2019, kan du med fordel også gøre dette. Din forskudsopgørelse skal ses som en plan over din indkomst og skat for det pågældende regnskabsår. Baseret på dine historiske data beregner den din forventede indkomst samt fradrag og danner dit skattekort, hvoraf din trækprocent, fradrag og eventuelle b-skat fremgår. Skattekortet er det, som din arbejdsgiver, SU eller pensionsselskab trækker, og er derfor det, der danner grundlag for, hvor meget du skal betale i skat af din indtægt.

Forskudsopgørelsen bliver frigivet hvert år i november og er SKATs bud på, hvordan de forventer, din skat bliver i det kommende år.

Gør dig selv den tjeneste at gennemgå forskudsopgørelsen; hvis der er sket ændringer i din økonomi, er det en god idé selv at rette denne til med eventuelle renteindtægter og udgifter, udbytter, fradrag mv. for at du får så korrekt en skat som muligt i det kommende år. Det er ikke meningen, at SKAT skal fungere som en bank eller opsparing, ved at du sætter din indkomst for højt eller dine fradrag for lavt – det modsatte skal heller ikke ske, hvis du sætter indtægten for lavt eller fradragene for højt og dermed ender med at skylde penge. Har du ikke allerede rettet din forskudsopgørelse, kan du gøre det på www.tastselv.skat.dk.

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *