100% Uvildig Finansiel Rådgivning

Dette skal du være opmærksom på, når du vælger en uvildig rådgiver

Når du skal vælge en uvildig rådgiver er det vigtigt, at du undersøger, hvad du reelt har brug for – og så herefter bruger tid på at finde den helt rigtige rådgiver for dig. Alle rådgivere er forskellige, selvom de måske har de samme services på “hylderne”. Derfor er det vigtigt at undersøge, om netop denne rådgiver/virksomhed kan hjælpe dig med de specifikke behov og ønsker, du har. Det at få uvildig finansiel rådgivning er for mange en lang beslutningsproces, og det kræver overvindelse at række ud efter hjælpen. Der er et stort spring mellem erkendelsen af, at man har behov for at få styr på sine privatøkonomiske forhold til rent faktisk at søge hjælpen. Det er der desværre, fordi økonomi stadig er et meget følsomt og til tider tabubelagt emne, som man sjældent taler om. 

 

Er der så en ‘best practice’ til relationen mellem kunde og rådgiver?

 

Med ovenstående in mente er der som sådan ikke nogen ‘best practice’, når det kommer til relationen mellem kunde og rådgiver. Det er dog vigtigt, at der er gensidig tillid og respekt, høj faglighed og professionalisme, og så er det vigtigt, at begge parter forventningsafstemmer inden rådgivningsprocessen påbegyndes. En rådgivningsproces er i bund og grund et samarbejde og et tillidsforhold, hvor kunden giver en masse oplysninger om sig selv. Det kan være angstprovokerende, men det er nødvendigt for at få den bedste og mest korrekte rådgivning ud fra de økonomiske og finansielle udfordringer og muligheder, den enkelte står overfor.  

 

Love, regler, objektivitet og troværdighed

 

Som “almindelig forbruger” er det vigtigt at være opmærksom på, hvilken rådgiver du vælger, da der kan være stor forskel på kvalitet, faglighed og baggrund. Er der tale om en rådgiver med tilladelse fra Finanstilsynet (finansiel rådgiver, boligkreditformidler eller investeringsrådgiver), eller kalder rådgiveren sig måske for økonomisk rådgiver eller pengementor?. Der er stor forskel på, hvad de enkelte rådgivere må og kan – også hvad angår deres faglighed. Som finansiel rådgiver, boligkreditformidler eller investeringsrådgiver skal man have tilladelse fra Finanstilsynet til at drive virksomhed med finansiel rådgivning mv. Der stilles en række krav for, at en virksomhed kan få den tilladelse; der skal være styr på specifik lovgivning, fit and proper screening, god skik som rådgiver, erklæringer og vejledninger. Dernæst er der krav om, at samtlige rådgivende medarbejdere skal have kompetenceløftende uddannelser/kurser bag sig, krav til håndtering af data og fortrolighed og så ikke mindst krav om, at kunderne skal underskrive/godkende rådgivningsaftalen således, at de er indforstået med, hvad forløbet/rådgivningen indebærer inkl. vilkår, priser, eventuelle opsigelsesbetingelser, fortrydelsesret mv. Finanstilsynet kommer løbende og fører tilsyn. Dette gør sig dog ikke gældende for en økonomisk rådgiver eller en pengementor; disse må kun rådgive i og hjælpe med at lægge budgetter, skabe økonomisk planlægning og/eller fungere som “økonomisk” mentor. Dernæst stilles der heller ikke krav til sidstnævntes faglighed eller kompetencer, da “alle” i princippet kan kalde sig ovenstående. Så vær opmærksom på, hvilken rådgiver du vælger. Du kan finde listen over finansielle rådgivere m.m. på Finanstilsynets hjemmeside. 

Hvor eller hvordan kan man finde ud af, om en rådgiver er uvildig?

 

En finansiel rådgiver må kun betegne sig som uvildig, hvis vedkommende ikke modtager nogen form for provision eller vederlag fra andre virksomheder, og ej heller har snævre forbindelser til virksomheder, der tilbyder eller formidler finansielle produkter (fx en bank, et realkreditinstitut, pensionsselskaber mv.). Virksomheden skal yderligere tage et tilstrækkeligt antal finansielle produkter på markedet i betragtning i rådgivningen. Hvis en rådgiver/virksomhed ikke er uafhængig, skal dette fremgå på virksomhedens hjemmeside, og der skal oplyses om eventuelle provisioner og andet vederlag således, at der er transparens. Er du i tvivl, så spørg altid. 

Hvilke faldgruber skal du så være opmærksom på ifm. uvildig rådgivning?

 

Hvis rådgiveren ikke er uvildig, kan der opstå interessekonflikter eller tætte samarbejdspartnere, som ikke nødvendigvis giver dig som kunde den bedste rådgivning, de bedste produkter eller den bedste pris – og så er vi lidt tilbage til det, som banken i forvejen står for, nemlig at være sælgere af de produkter og priser, de har på hylderne eller vil give dig. 

 

Hvorvidt der er tale om provisioner, andet vederlag eller rabatter, som banken, realkreditinstituttet, pensionsselskaber m.m. kan give til kunderne, er bestemt noget, du skal være opmærksom på. Det gør nemlig, at rådgiveren/virksomheden ikke er 100% uafhængig, men derimod farvet af de tilbud, som du kan give.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *