100% Uvildig Finansiel Rådgivning

Økonomitjek

Få styr på din privatøkonomi

Økonomitjek er for dig/jer, der ønsker en 360-graders gennemgang og analyse af din/jeres privatøkonomi. Forløbet er således designet til at give dig/jer det fulde overblik, en håndgribelig plan til sund økonomi, opnåelse af dine/jeres økonomiske mål, optimering af den økonomiske situation og 100% financial confidence.

100% Financial Confidence v. økonomitjek indebærer en analyse og/eller gennemgang af:

 • Indtægter 
 • Udgifter
 • Budget/balance
 • Opsparing/indlån
 • Personforsikringer og pensioner
 • Investering (risikoprofil og tidshorisont)
 • Eventuelle kreditaftaler og/eller boligkreditaftaler 
 • Hjælp til at opnå en sund økonomi og færre bekymringer
 • En relevant oversigt over dine/jeres væsentlige økonomiske områder
 • En håndgribelig og personlig plan over din/jeres økonomiske situation, og hvordan du/I skal opnå dine/jeres ønskede mål
 • Opfølgning efter endt møde samt sparring indtil de finansielle aftaler/ løsninger er afklaret og på plads

Når forløbet er fuldendt efter endt møde, vil du/I have:

 • Overblik over og styr på din/jeres nuværende økonomiske situation
 • Kendskab til de væsentligste udfordringer og muligheder, som du/I står overfor
 • Bevidsthed omkring din/jeres økonomiske adfærd
 • Identificeret eventuelle muligheder for besparelser og optimeringer
 • Fået værktøjerne til at udnytte dit/jeres fulde potentiale, til at opnå indre ro, færre bekymringer og større finansiel selvtillid
 • Grobund for en sund økonomi

Pris for 1 person: 4.795 kr. (inkl. moms)

Pris for 2 personer: 7.395 kr. (inkl. moms)

Vores rådgivningsmøder foregår online. Ønskes der alligevel et 1-1 møde fysisk på vores adresse, tillægges et gebyr på 750 kr. (inkl. moms)

Betaling finder sted via betalingskort og efter afholdelsen af mødet. Der er mulighed for rentefri afdragsordning, hvilket aftales nærmere før aftalt møde.

Læs mere under generelle bestemmelser.

Ring mig op